fbpx
skip to Main Content

DRONE ENTERPRISE ใช้ในงานองค์กรระดับไหนได้บ้าง

  • DJI

Drone Enterprise ใช้ในงานองค์กรระดับไหนได้บ้าง ด้วยคุณสมบัติและศักยภาพในการทำงานของ Drone Enterprise และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่าง โดรนในกลุ่ม Drone Enterprise จึงมีความสามารถที่เหนือกว่าโดรนทั่วไป และถูกใช้ในระดับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน งานระบบโรงงานและอุตสาหกรรม งานด้านความปลอดภัย งานสำรวจพื้นที่ การทำแผนที่ รวมถึงการทำงานอันตรายแทนบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานบนพื้นที่เสี่ยงและอันตรายต่อชีวิต

Drone Enterprise ใช้ในงานองค์กรระดับไหนได้บ้าง

องค์กรด้านการดูแลความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย 

โดรนที่ใช้งานในกลุ่มของ Drone Enterprise เป็นโดรนที่ดัดแปลงคุณสมบัติและการทำงานให้ทำงานได้หนักขึ้น ระบบภาพที่คมชัด และส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการรายงานผลเป็นไปได้แบบ Real-Time สามารถที่จะควบคุมและตัดสินใจได้ทันท่วงที ซึ่งโดรนสามารถทำการสำรวจเพื่อทำหน้าที่ในการระวังภัย เตือนภัย และเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ควบคุมโดรนประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันเวลา     

ภาคธุรกิจ โรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

ระบบการเฝ้าระวังของโรงงงานที่มีขนาดใหญ่ ทั้งกระบวนการผลิตที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่นโรงงานผลิตก๊าซ น้ำมัน โรงงานสารเคมี หรือโรงไฟฟ้าซึ่งจุดที่เข้าถึงยาก และเสี่ยงในโรงงาน ทั้งที่สูง ที่ลึก หรือที่แคบ Drone Enterprise มีตัวเลือกการใช้งาน ทั้งขนาดรูปร่าง และลักษณะการบิน ที่มีให้เลือกใช้ เพื่อตอบโจทย์การทำงานแต่ละพื้นที่ ใช้เพื่อการสำรวจความปลอดภัยและเพื่อตรวจสอบให้อยู่ในการควบคุมดูแลอยู่เสมอ ทั้งระบบการจัดการ ระบบไลน์การผลิต ระบบการขนส่ง ระบบท่อส่งแก๊ส น้ำมัน สารเคมี หรือวัตถุอันตราย

การสำรวจพื้นที่เพื่อการจัดสรรทรัพยากร การทำแผนที่ 

ปกติแล้วการทำแผนที่จะมีการสำรวจและประเมินด้วยการประเมินจากพื้นที่ และกำหนดจุดพื้นที่ด้วยระบบซึ่ง Drone Enterprise จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบินสำรวจ Aerial Surveying และช่วยให้การประเมินพื้นที่ และแผนที่ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแบ่งพื้นที่ แผนที่ และการจัดสรรทรัพยากร การสร้างถนนและเส้นทางการเชื่อมต่อ คมนาคมจึงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย 

งานกู้ภัยที่เสี่ยงอันตราย บรรเทาสาธารณภัย ช่วยชีวิต 

Drone Enterprise สามารถทำงานที่ต้องเสี่ยงอันตรายแทนมนุษย์ด้วยการเข้าถึงพื้นที่เสี่ยงได้ง่าย ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากพื้นที่ ความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมี เชื้อเพลิง ก๊าซพิษ เชื้อโรค เพื่อให้นักบิน ได้เห็นและประเมินความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เสี่ยงได้อย่างถูกวิธี และด้วยระบบที่ตรวจจับความร้อนได้ จึงสามารถใช้โดดรนเพื่อภาระกิจช่วยชีวิต หรือตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงด้วยอุณภูมิได้อีกด้วย 

งานสำรวจพื้นที่สงวน การลุกล้ำอาณาเขต หรือการจัดการด้านพื้นที่ 

งานภาครัฐที่ต้องดูแลเรื่องอาณาเขต การจัดสรรพื้นที่ทรัพยากร การเดินเท้าเพื่อตรวจสอบพื้นที่ เขตสงวน หรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์มีความล่าช้าเนื่องด้วยการเดินทาง ซึ่ง Drone Enterprise สามารถรับภาระและดูแลได้อย่างทั่วถึงในเวลาอันสั้น เพราะการบินที่รวดเร็ว ทั้งบินได้ปลอดภัยและมีระยะการบินที่กว้าง จึงช่วยให้เจ้าหน้าที่เห็นพื้นที่ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับมือและกำหนดแบบแผนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ติดต่อสอบถาม เเละขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ Drone Enterprise ได้ที่ LNWGADGET ได้เลยครับ คุยได้ ปรึกษาได้ บริการเป็นกันเอง
หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ HTTPS://STORE.LNWGADGET.COM/ เพื่อดูสินค้าและบริการ

×Close search
Search