fbpx
skip to Main Content

Elgato Game Capture HD60 S+ ราคา 7,590 บาท ประกันศูนย์ไทย

Elgato Game Capture HD60 S+ เป็น Capture Card จาก Elgato ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในเรื่องความละเอียดภาพสูงสุด และรองรับ UVC ทำให้สามารถใช้งานใน macOS ได้สมบูรณ์มากขึ้นแก้ปัญหาเก่า ๆ ของ Elgato เรียกว่าเปิดการใช้งานให้กว้างขึ้นมากกว่าเดิม จุดเด่น Elgato…

×Close search
Search