fbpx
skip to Main Content

5 วิธีการใช้กฏสามส่วนในการถ่ายภาพบุคคล

5 วิธีการใช้กฏสามส่วนในการถ่ายภาพบุคคล กฏสามส่วนหรือจุดตัดเก้าช่องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การถ่ายภาพของมือใหม่ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพทิวทัศน์ บุคคล สิ่งของหรือสินค้า
×Close search
Search