fbpx
skip to Main Content

พรีวิว Zeapon Micro 2 Dolly Wheels ล้อเปลี่ยนรางสไลด์เป็นมินิดอลลี่ ปรับทิศทางได้ เคลื่อนที่ได้อย่างนุ่มนวล

พรีวิว Zeapon Micro 2 Dolly Wheels เป็นล้อที่ทำมาเพื่อให้ใช้งานกับรางสไลด์ Micro 2 โดยเฉพาะ ใส่ล้อเพื่อเปลี่ยนจากรางสไลด์เป็นมินิดอลลี่ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานลางสไลด์ให้มากขึ้น ติดตั้งใช้งานง่ายเคลื่อนที่อย่างอิสระเพื่อให้ได้มุมมองและการเคลื่อนที่ของมุมกล้องได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น
×Close search
Search