fbpx
skip to Main Content

5 ข้อดีที่ iFootage Wireless Motion Controller S1A3 for Shark Slider S1 ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและทำให้งานวิดีโอโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ตัวควบคุมไร้สาย iFootage Wireless Motion Controller S1A3 เป็นตัวควบคุมที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อการใช้งานกับ  iFootage Shark Slider S1 ได้อย่างสมบูรณ์ ควบคุมผ่านคลื่น 2.4GHz
×Close search
Search