fbpx
skip to Main Content

Zhiyun Weebill Lab ราคา 21,000 บาท ประกันศูนย์

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ WEEBILL LAB ที่ทำให้ขนาดมอเตอร์เล็กลง 50% แต่กำลังของมอเตอร์มากขึ้นถึง 80% และความไวในการตอบสนองสูงขึ้นถึง 100% และลองรับการเชื่อมต่อ Servo follow focus และใช้วงล้อในการควบคุมโฟกัสของเลนส์ได้อย่างนิ่มนวล ทั้งยังมาพร้อมเพลท 2 ระบบในตัวเดียว (Mafrrotto / Arca-Swiss) ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์

จุดเด่นของ Zhiyun weebill lap

  • การออกแบบรูปร่างและลักษณะการถือแบบใหม่ ทำให้เราสามารถถือแบบตั้งปกติ หรือจะแบบมุมต่ำได้อย่างง่ายดาย 
  • ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของ WEEBILL LAB ที่ทำให้ขนาดมอเตอร์เล็กลง 50% แต่กำลังของมอเตอร์มากขึ้นถึง 80% และความไวในการตอบสนองสูงขึ้นถึง 100%
  • การส่งสัญญาณภาพไวเลสจากตัวกล้องเข้าโทรศัพท์มือถือ ให้เราสามารถใช้มือถือ เพื่อเป็นมอนิเตอร์ได้ทันที 
  • WEEBILL LAB ลองรับการเชื่อมต่อ Servo follow focus และใช้วงล้อในการควบคุมโฟกัสของเลนส์ได้อย่างนิ่มนวล
  • มีสลักล็อคแกนของมอเตอร์ทั้ง 3 แกนให้ง่ายต่อการบาลานด้วยการล็อคบางแกน 
  • สามารถใช้ล็อคแกนทั้งสามไว้ในกรณีพกพาและเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น 
  • เพลท 2 ระบบในตัวเดียว (Mafrrotto / Arca-Swiss) ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออก เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ 
  • จอ OLED บนตัว WEEBILL LAB ทำให้เราสามารถเห็นตั้งค่าต่างๆของกล้อง โหมดต่างๆของ WEEBILL และ ปริมาณแบตเตอรี่ 
  • ใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 10ชม ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

×Close search
Search