fbpx
skip to Main Content
Zhiyun Crane 3S ราคา 25,900 บาท ประกันศูนย์

Zhiyun Crane 3S ราคา 25,900 บาท ประกันศูนย์

Crane 3S ไม้กันสั่นรุ่นใหม่ ที่รองรับน้ำหนักกล้องได้ถึง 6.5 Kg. พร้อมทั้งมอเตอร์มีขนาดใหญ่และตอบสนองไวขึ้น แถมยังสามารถเสริม TransMount Image Transmission System เพื่อการควบคุมและส่งสัญญาณภาพได้ในระยะไกลได้อีกด้วย

จุดเด่นของ Zhiyun Crane 3S


· มอเตอร์มีขนาดใหญ่และตอบสนองไวขึ้น 
· รับน้ำกล้องได้ถึง 6.5 Kg. 
· เพิ่ม extension arm ได้ทำให้รองรับบอดี้กล้องที่ใหญ่ขึ้น 
· Control Stick สามารถถอดออกได้ ติดตั้ง TransMount 3 S เพิ่มช่องว่างในโหมด Upright Mode / Sling Mode ง่าย ต่อการควบคุม 
· สามารถเสริม TransMount Image Transmission System เพื่อการควบคุมและส่งสัญญาณภาพได้ในระยะไกล

×Close search
Search