fbpx
skip to Main Content

5 เหตุผลที่เลนส์มุมกว้างก็ใช้ถ่ายภาพรีวิวอาหารได้

5 เหตุผลที่เลนส์มุมกว้างก็ใช้ถ่ายภาพรีวิวอาหารได้ เลนส์มุมกว้างมักจะเป็นเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ งานถ่ายภาพ Cityscape และงานพิธีการที่ต้องการเก็บภาพรวมเป็นส่วนใหญ่ แต่จริง ๆ แล้วเลนส์มุมกว้างก็ใช้ถ่ายภาพรีวิวอาหารด้วยเช่นกัน
×Close search
Search