fbpx
skip to Main Content

True Color ในฟิลเตอร์กล้องคืออะไร ช่วยในการถ่ายภาพอย่างไรบ้าง ?

True color ในฟิลเตอร์กล้องคือคุณสมบัติที่แสดงสีที่แท้จริงของวัตถุหรือธรรมชาติ โดยไม่มีการแก้หรือปรับเปลี่ยนสีใด ๆ ซึ่งแสงที่ส่งผ่านกระจกไม่มีการบิดเบือนของสี ทำให้การคลาดเคลื่อนและผิดเพี้ยนน้อยมาก และให้ภาพของวัตถุมีสีที่ใกล้เคียงกับสีในธรรมชาติ ไม่ว่าจะถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอก็ได้ภาพที่สมจริง สีไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเลย ให้สีที่เที่ยงตรง เมื่อใช้งานฟิลเตอร์กล้องที่มีคุณสมบัติ True color สีสันของภาพที่ได้จะใกล้เคียงกับสีในธรรมชาติมากที่สุด สีสดใส สีไม่ผิดเพี้ยน และยังคงความคมชัดของภาพอีกด้วย ดังนั้นการใช้ฟิลเตอร์กล้องที่มีคุณสมบัติ…

×Close search
Search