fbpx
skip to Main Content

ทำความรู้จักกับ TILTA CAGE เคจสำหรับกล้อง MIRRORLESS ที่ทำให้ชีวิตในงานวิดีโอง่ายขึ้น

ทำความรู้จักกับ TILTA CAGE เคจสำหรับกล้อง MIRRORLESS ที่ทำให้ชีวิตในงานวิดีโอง่ายขึ้น Tilta Technology Co. Ltd. เป็นบริษัทที่มีควมมุ่งมั่นที่จะจัดหาอุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์คุณภาพสูงสำหรับ DSLR กล้องมิลเลอร์เลส กล้องแอคชั่น และกล้องระดับงานภาพยนตร์รองรับการใช้งานกับกิมบอลกิมบอลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010
×Close search
Search