fbpx
skip to Main Content

RODE Wireless Go 2 Single ไมค์ไวเลส ราคา 7,350 บาท ประกันศูนย์ไทย 2 ปี

RODE Wireless Go II ได้เปิดตัวไมค์ไร้สายตัวใหม่เพื่อการใช้งานที่สะดวกและประสิทธิภาพสูงขึ้น RODE Wireless GO II รับสัญญาณได้จาก 2 แหล่งและตัวรับสัญญาณ 1 ตัว รองรับการสนทนาพูดคุยด้วยไมค์ 1 ตัว ส่งผ่านสัญญาณได้นิ่งและสม่ำเสมอที่ระยะ 200 เมตร…

คุ้มไหมถ้าจะซื้อ RODE Wireless GO 2 มาใช้ในงานวิดีโอสำหรับ Vlogger และ YouTuber

คุ้มไหมถ้าจะซื้อ RODE Wireless GO 2 มาใช้ในงานวิดีโอสำหรับ Vlogger และ YouTuber ไมโครโฟน RODE Wireless GO 2 เรียกได้ว่าเป็นไมค์ไร้สายรุ่นใหม่ที่พัฒนาความสามารถขึ้นจากเดิม โดยในรุ่นนี้รองรับการใช้ไมค์ได้ทีเดียว 2 ตัว

เปรียบเทียบ Rode Wireless GO 2 รุ่นใหม่ vs Rode Wireless GO รุ่นแรก ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จะซื้อ?

เปรียบเทียบ Rode Wireless GO 2 รุ่นใหม่ vs Rode Wireless GO รุ่นแรก ต่างกันยังไง คุ้มไหมที่จะซื้อ? Rode Wireless GO II เป็นไมค์ไร้สายตัวใหม่ที่ RODE ผลิตมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
×Close search
Search