fbpx
skip to Main Content

Pop Filter คืออะไร และมีข้อดียังไงในการทำงานด้านเสียง

Pop Filter คืออะไร และมีข้อดียังไงในการทำงานด้านเสียง เมื่อต้องทำงานด้านเสียงคงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเรียนรู้เรื่องไมโครโฟน และการใช้ไมโครโฟนก็จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่มักจะเห็นบ่อย ๆ คือ Pop filter
×Close search
Search