fbpx
skip to Main Content

เหตุผลที่กล้องมือถือมีความสำคัญในการถ่ายวิดีโอ ทั้งการถ่ายเล่น ๆ และการถ่ายแบบจริงจัง

เหตุผลที่กล้องมือถือมีความสำคัญในการถ่ายวิดีโอ ทั้งการถ่ายเล่น ๆ และการถ่ายแบบจริงจัง การถ่ายวิดีโอสำหรับผลิตคอนเทนต์กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว และทักษะนี้ถูกเอาไปใช้งานในด้านธุรกิจ ชีวิตประจำวันอย่างมาก แต่การถ่ายวิดีโอให้ออกมาดูดี สวยงาม หลายคนก็คงจะคิดถึงกล้อง Mirrorless ที่เน้นการทำงานแบบมืออาชีพใช่ไหมครับ แต่ความยากก็คือการพกพาที่ลำบากกว่า หนักกว่า และใช้ทักษะที่เยอะกว่าด้วย
×Close search
Search