fbpx
skip to Main Content

NANLUX Evoke 1200B Spot Light ราคาเริ่มต้น 146,000 บาท ประกันศูนย์ไทย

NANLUX Evoke 1200B LED Bi-color Spot Light ไฟสปอร์ตไลท์สองสีรุ่นใหม่ ตัวใหญ่ ใช้งานหนักให้แสงสว่างสูง ท้าแสงธรรมชาติเลียนแบบได้ตั้งแต่แสงเช้าถึงแสงเย็น ไฟสปอร์ตไลท์ NANLUX เป็นไลน์การผลิตที่ต้องการตอบสนองการใช้งานในระดับที่ใหญ่ ในระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดย NANLUX Evoke 1200B LED Bi-color…

×Close search
Search