fbpx
skip to Main Content

กล้อง ACTION และกล้อง VLOG 2022 – 2023 สเปคดี อัพเดตล่าสุด

กล้อง Action และกล้อง Vlog 2022 - 2023  กล้อง Action และกล้อง Vlog เป็นกล้องที่ถือว่ามีบทบาทมากขึ้น ทั้งบันทึกความประทับใจในโอกาสต่าง ๆ งานกีฬา บันทึกการผจญภัย การท่องเที่ยว และความสามารถในการไลฟ์สดเพื่อสื่อสารไปยังแพลทฟอร์มต่าง ๆ เพื่อการสร้างตัวตนของแบรนด์ และการการตุ้นการซื้อขายรวมไปถึงการทำงานออนไลน์ ประชุม และงานสัมมนาซึ่งสามารถส่งสัญญาณเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และถือว่ากล้อง Action และกล้อง Vlog ยังคงจะมีบทบาทต่อไปในช่วงปี 2023 โดยกล้องที่มีความน่าสนใจก็ยังคงเป็นกล้องในกลุ่มผู้ผลิตทั้ง GoPro,  DJI , Insta 360 และกล้อง Vlog ตัวตึงอย่าง Sony ZV-1F
×Close search
Search