fbpx
skip to Main Content

5 ข้อดีที่ iFootage Wireless Motion Controller S1A3 for Shark Slider S1 ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและทำให้งานวิดีโอโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ตัวควบคุมไร้สาย iFootage Wireless Motion Controller S1A3 เป็นตัวควบคุมที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อการใช้งานกับ  iFootage Shark Slider S1 ได้อย่างสมบูรณ์ ควบคุมผ่านคลื่น 2.4GHz

5 เหตุผลที่มืออาชีพควรมี iFootage Wireless Motion Controller S1A3 เพื่อมาใช้งาน

iFootage Wireless Motion Controller S1A3 เป็นตัวควบคุมแบบไร้สาย 2.4GHz ระยะควบคุม 20 เมตร ที่ใช้งานร่วมกับรางสไลด์ Shark Slider S1 ช่วยให้การทำงานของ Creator ง่ายขึ้น ทำงานได้คล่องตัว ทั้งยังช่วยให้คุณภาพการผลิตสูงขึ้น หมุนเปลี่ยนมุมของกล้องได้นิ่มนวล ลื่นไหลหมุนกล้องได้ 3 แกน
×Close search
Search