fbpx
skip to Main Content

รีวิว iFootage Shark Slider S1 STANDARD รางสไลด์ ผู้ช่วยสำหรับงานรีวิวตัวจริง

iFootage Shark Slider S1 รุ่น STANDARD เป็นรางสไลด์ที่ทำจากวัสดุแข็งแรงคงทน เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานรีวิวเป็นเรื่องที่สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดภาระงานของ Creator ลง ไม่ต้องรับน้ำหนักของกล้องและเลนส์ที่มีน้ำหนักเป็นเวลานาน
×Close search
Search