fbpx
skip to Main Content

มือใหม่ใช้อะไรในการ LIVE ดี ปี 2022 เน้นง่าย เร็ว ทำคนเดียวได้ ไม่ต้องใช้เครื่องแรง

มือใหม่ใช้อะไรในการ LIVE ดี ปี 2022 เน้นง่าย เร็ว ทำคนเดียวได้ ไม่ต้องใช้เครื่องแรง การทำไลฟ์เพื่อสื่อสารกับผู้ชมหรือผู้ติดตาม เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้งานด้วยวิธีนี้ไปอย่างต่อเนื่อง และนอกจากการใช้กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริม เพื่อช่วยให้ได้ภาพและเสียงที่มีคุณภาพ
×Close search
Search