fbpx
skip to Main Content

ไมโครโฟน Dynamic และ Condenser ต่างกันยังไง และข้อควรระวังในการเลือกนำมาใช้

ไมโครโฟน Dynamic และ Condenser ต่างกันยังไง และข้อควรระวังในการเลือกนำมาใช้ ไมโครโฟนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือไมโครโฟน Dynamic และ Condenser ซึ่งหลักการทำงานของไมโครโฟนที่สองประเภทจะแตกต่างกัน ซึ่งทำให้การใช้งานเฉพาะด้านมีความแตกต่างกันไปด้วย เรามาดูกันว่า มีความแตกต่างกันยังไงและข้อระวังในการเลือกนำมาใช้มีอะไรกันบ้าง
×Close search
Search