fbpx
skip to Main Content

AGC Optical Glass ในฟิลเตอร์เลนส์กล้องคืออะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับการถ่ายภาพของเราบ้าง?

ในขณะที่การถ่ายภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเบื้องหลังก็เช่นกัน ความก้าวหน้าประการหนึ่งคือการใช้กระจกออพติคอลของ AGC (Asahi Glass Company) เป็นวัสดุของฟิลเตอร์เลนส์กล้อง เราจะเจาะลึกว่ากระจกออพติคอล AGC คืออะไร ใช้ในฟิลเตอร์เลนส์กล้องอย่างไร และประโยชน์ที่มีผลกับภาพหรือวิดีโอของเรา
×Close search
Search