fbpx
skip to Main Content

5 วิธีเลือกขาตั้งไมโครโฟนให้เหมาะกับการทำงาน

5 วิธีเลือกขาตั้งไมโครโฟนให้เหมาะกับการทำงาน หลังจากเลือกไมค์ที่เหมาะกับการทำงานแล้ว การเลือกขาตั้งไมค์เพื่อให้เหมาะสมกับไมค์และตอบโจทย์การใช้งานก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสนใจ เพราะขาตั้งที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ใช้งานไมค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้นด้วย
×Close search
Search