fbpx
skip to Main Content

ไมค์ไลฟ์สด 2022 และรุ่นที่น่ามีไว้ใช้พร้อมอธิบายลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม

ไมค์ไลฟ์สด 2022 และรุ่นที่น่ามีไว้ใช้พร้อมอธิบายลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม ไมโครโฟนในตลาดบ้านเราในตอนนี้มีให้เลือกใช้กันหลากหลาย ทั้งจากผู้ผลิตที่ครองตลาดมายาวนานและผู้ผลิตหน้าใหม่ โดยมีการออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของ Creator รุ่นใหม่มากขึ้น
×Close search
Search