fbpx
skip to Main Content

แสงแข็ง (Hard light) กับแสงนุ่ม (Soft Light) คืออะไรและใช้ในการถ่ายภาพ Portrait อย่างไร

แสงแข็ง (Hard light) กับ แสงนุ่ม (Soft Light) คืออะไรและใช้ในการถ่ายภาพ Portrait อย่างไร แสงเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในการถ่ายภาพ ช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกให้กับภาพซึ่งการจะถ่ายภาพเพื่อให้ได้ภาพที่สวยอย่างที่ต้องการจึงต้องอาศัยเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับแสงด้วย
×Close search
Search