fbpx
skip to Main Content

X Cross หรือ กากบาทสีดำตอนใช้งาน VND, Fader Filter คืออะไร และควรแก้ยังไงบ้าง

“ปัญหา X Cross” หมายถึงความผิดปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ฟิลเตอร์ VND บางตัว ที่การตั้งค่าลดแสงเยอะ ๆ แทบจะปรับสุดของตัวฟิลเตอร์เลย เราจะเห็นรูปแบบที่ไม่ต้องการในรูปของ "X" สีดำหรือกากบาทในภาพถ่าย อาจเป็นเพราะเลเยอร์โพลาไรซ์ในฟิลเตอร์ VND มีปฏิสัมพันธ์กับการตั้งค่าที่รุนแรง
×Close search
Search