fbpx
skip to Main Content

เปรียบเทียบ DJI RS 2 vs DJI Ronin-S มีอะไรเปลี่ยนไป เเตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เปรียบเทียบ DJI RS 2 vs DJI Ronin-S มีอะไรเปลี่ยนไป เเตกต่างกันอย่างไรบ้าง DJI RS 2 เป็นกิมบอลรุ่นใหม่ ขนาดเล็กลง เบาลง แต่ให้ความสามารถสูงขึ้นเกินตัว ตอบสนองการทำงานของผู้ผลิตภาพยนตร์มากขึ้นเป็นกิมบอลอีกตัวหนึ่งที่พัฒนามาจากสายการผลิต
×Close search
Search