fbpx
skip to Main Content

4 ข้อดีของการใช้ Depth of field (DoF) ในการถ่ายภาพและวิดีโอ

4 ข้อดีของการใช้ Depth of field (DoF) ในการถ่ายภาพและวิดีโอ Depth of field (DoF) หรือระยะชัดลึกซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะของเลนส์รูรับแสงและระยะชัดของภาพ ซึ่งเสน่ห์ของการใช้งาน DoF ทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นและสามารถใช้งานได้กับทั้งในการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
×Close search
Search