fbpx
skip to Main Content

Nanlite Remote Control RC-1 ราคา 550 บาท ประกันศูนย์ไทย

Nanlite Remote Control Rc-1 รีโมทไร้สาย สำหรับการควบคุมไฟสตูดิโอจาก Nanlite ไม่ว่าจะเป็นการปรับค่าความสว่าง, ค่าอุณหภูมิแสง ทำให้สามารถใช้งานไฟสตูดิโอจาก Nanlite ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

จุดเด่น Nanlite Remote Control RC-1

· รีโมทควบคุมไฟสตูดิโอ 
· ปรับค่าความสว่าง 
· ปรับค่าอุณหภูมิแสง 
· ขนาด 123mm x 40mm x 5mm

×Close search
Search