fbpx
skip to Main Content
ไมค์คอนเดนเซอร์ ไมค์ไดนามิก ไมค์หนีบปก ไมค์ช็อตกัน รู้ไหมต่างกันนะ ?

ไมค์คอนเดนเซอร์ ไมค์ไดนามิก ไมค์หนีบปก ไมค์ช็อตกัน รู้ไหมต่างกันนะ ?

1.ไมค์คอนเดนเซอร์ 

คุณภาพเสียง = สูง

เสียงรบกวน = สูงมาก

ความไวเสียง = สูง

ระยะการรับเสียง = ใกล้มาก

2.ไมค์ไดนามิก

คุณภาพเสียง = ดี

เสียงรบกวน = ต่ำมาก

ความไวเสียง = ต่ำมาก

ระยะการรับเสียง = ใกล้มาก

3.ไมค์หนีบปก

คุณภาพเสียง = น้อยสุด

เสียงรบกวน = ต่ำมาก

ความไวเสียง = ต่ำมาก

ระยะการรับเสียง = ใกล้มาก

4.ไมค์ช็อตกัน

คุณภาพเสียง = ปานกลาง

เสียงรบกวน = ปานกลาง

ความไวเสียง = ปานกลาง

ระยะการรับเสียง = กลาง

×Close search
Search